Úvod  |  Novinky  |  Řešení  |  Produkty  |  Reference  |  Partneři  |  Servis  |  Práce  |  Kontakt
design
menu design design
design
design
design
informace o firmě design design
design

FASK, spol. s r.o.

Sídlo firmy:
Konopná 12
617 00 BRNO - Komárov

Fakturační adresa:
Kulkova 14
614 00 BRNO - Maloměřice


IČ:63489040
DIČ:CZ63489040
Registrace plátce DPH

Společnost je registrována v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod číslem C21624

Novinkydesign   
design
04/2018 Fázové zprácování výdeje

Fázové zpracování je nadstavbová funkcionalita projektu MST pro řízení skladové evidence pomocí mobilního terminálu se čtení čárových kódů a RFID tagů.

Je určena pro sklady, kdy jednotlivé fáze výdeje dělají různí skladníci.

Nejčastější důvody:

  • hmotná odpovědnost za skladované položky
  • rozdělení role výdeji
  • lokálně oddělené skladové prostory
  • úspora "přechodů" mezi skladovacími prostorami
  • rozdílnost skladovaného zboží
  • záložní skladovací pozice "Spodek/Vršek"
  • odborná znalost
  • příprava materiálu do výroby

 Praktické použití spočívá v tom, že data požadavku na skladníky se posouvají postupně podle nastavených pravidel mezi jednotlivými skladníky. Každý z nich doplní "vlastní" položky. Teprve poslední skladník odesílá data ke zpracování do informačního systému.

Příklady užití:

1. více skladů podle druhu zboží

Každý skladník má vyčleněn vlastní sklad, popřípadě sadu lokací za něž je odpovědný. Vyřizování požadavku je zde postupné.

2. pokud jsou role skladníků rozdílné

Typický případ je tzv. "pikování" a následné balení. Jeden nebo více skladníků zboží chystá a dává je na předem určené místo. Následuje skladník, který zboží zabalí a doplní strukturu obalových materiálů, hmotnost, vybaví ho doklady, zabalí atd.

3. lokálně oddělené sklady

Jde o situaci, kde jeden sklad připraví položky. Následně je zboží přepraveno do dalšího skladu lokálně odděleného. Typicky záložní, popřípadě externí sklady. Zde je k dispozici i nadstavbová funkcionalita pro paletování a řízení přepravy.

4. úspora lokálních přechodů operátorů

Pokud je sklad lokálně rozlehlý, popřípadě využívá algoritmů optimalizace tras, vychází z pohledu spotřebovaného času výhodněji rozdělit výdej jednoho zákazníka na více tras. Trasy mohou být vychystávány postupně nebo současně. 

5. rozdílnost skladovaného zboží

Jde o situaci, kde jednotlivé skupiny zboží jsou z technologických důvodů rozdílné. Nejčastěji jde o nutnost nejprve připravit nejtěžší položky, následně lehčí a nakonec křehké. Obdobná situace pak je při vychystávání chladících návěsů, kde první se vychystává chlazené zboží do chlazené sekce návěsu a následně standardní zboží.

6. vychystávání "Spodek/Vršek"

Jde o situaci, kdy  standardní zásoba je v dosahu běžných vysokozdvižných vozíků. Pojistná zásoba potom je ve vyšších patrech a je dostupná pouze speciálními vozíky. Toto rozdělení umožní snížit náklady na manipulace protože z "Vršku" se vyskladňuje pouze zboží na které nestačil běžný vysokozdvižný vozík. Prakticky tedy nejprve dojde k vykrytí "Spodku". Operátor předá data chybějících položek dalšímu řidiči na "retrack" vozíku a ten zbytek dokryje. 

7. odborná znalost

Častý případ je situace, kdy hlavní masa vydávaných položek může být vybavena operátorem, který sortiment prakticky nezná. Automatika zajistí bezchybovost. Další zboží je ale nutno nějakým způsobem doupravit, naprogramovat, detailně rozeznat a podobně. V další fázi/fázích výdeje proto nastupují odborníci za danou oblast a kromě samotného vychystání často provádějí speciální úkony (měření, nastavení atd.).

8. příprava materiálu do výroby

Jde o situaci, kdy pro výrobu jsou potřeba vychystávat komponenty a materiály z různých skladů tak, aby měl operátor výroby včas na pracovišti pojistnou zásobu pro výrobu a přitom jednotlivé komponenty jsou skladovány v různých skladech (materiál, polotovary, pomocné materiály). Avízo pro potřebu doplnění může být navázáno na výrobní plán a odvod výroby, popřípadě na požadavek operátora výroby z aplikace Výroba.
zpět na historii


design email: info@fask.cz
design

FASK, spol. s.r.o. - čárové kódy, správa a údržba informačních systémů, vývoj software.

  (c) Edited by N.E.S.P.I.
[CNW:Counter]