Úvod  |  Novinky  |  Řešení  |  Produkty  |  Reference  |  Partneři  |  Servis  |  Práce  |  Kontakt
design
menu design design
design
design
design
informace o firmě design design
design

FASK, spol. s r.o.

Sídlo firmy:
Konopná 12
617 00 BRNO - Komárov

Fakturační adresa:
Kulkova 14
614 00 BRNO - Maloměřice


IČ:63489040
DIČ:CZ63489040
Registrace plátce DPH

Společnost je registrována v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod číslem C21624

Novinkydesign   
design
11/2016 Řízení komisí a konsignačních skladů - varianta pomocí RFID tagů

Systém je určen pro firmy využívající podporu prodeje formou komisí nebo konsignačních skladů. Funguje samostatně, nebo jako nástavba Vašeho informačního systému a je rozdělen do tří vrstev:

I. evidence pomocí čárových kódů

II. rozšíření o metodu „kanban“

III. rozšíření evidencí pomocí RFID tagů

Komisní prodej je velmi silnou podporou partnerům v režimu B2B a vede k rozšíření distribuční základny firmy.          

Přináší však také nutnost vhodné evidence tak, aby bylo vždy jasné, co a kdy bylo předáno partnerovi, co bylo partnerem prodáno a následně co se vrací zpět a v jakých cenách.  

Ve variantě III. je každému výrobku přiřazené vlastní „rodné číslo“ v RFID tagu.

Řízení komisí RFID se skládá z:

  • Expedice obchodnímu partnerovi: Při expedici je realizován algoritmus automatizovaného přiřazení  tagu výrobku.
  • Příjmu vratek: Příjem z komise pomocí RFID automatizovaně propáruje výdejky a vratky a zamezí možným křížovým záměnám. Propojení výdejek a vratek zajistí precizní evidenci a vyúčtování partnerovi včetně shody prodejní a vratkové ceny.
  • Inventury komisí: Inventura umí sloučit více komisí daného partnera a inventarizovat pomocí RFID rychle a přesně a to přímo v prostorách partnera.
  • Evidence prodeje u partnera: Eviduje co bylo prodáno koncovému zákazníkovi.

Posledním nezanedbatelným efektem je kompletní sledování všech pohybů konkrétního kusu nebo balení (traceability).

 
zpět na historii


design email: info@fask.cz
design

FASK, spol. s.r.o. - čárové kódy, správa a údržba informačních systémů, vývoj software.

  (c) Edited by N.E.S.P.I.
[CNW:Counter]