Úvod  |  Novinky  |  Řešení  |  Produkty  |  Reference  |  Partneři  |  Servis  |  Práce  |  Kontakt
design
menu design design
design
design
design
informace o firmě design design
design

FASK, spol. s r.o.

Sídlo firmy:
Konopná 12
617 00 BRNO - Komárov

Fakturační adresa:
Kulkova 14
614 00 BRNO - Maloměřice


IČ:63489040
DIČ:CZ63489040
Registrace plátce DPH

Společnost je registrována v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod číslem C21624

Novinkydesign   
design
07/2014 Rozšíření funkcionality MST Production/výroba – implementace režimů “Start/Start/Stop“

Systém Production (sběr dat v rámci odvádění výrobních operací) byl funkčně rozšířen o další režimy snímání. Technolog předurčí u konkrétní položky výrobního plánu v jakém režimu se mají údaje snímat.

 

Stav 0 – snímání v režimu Stop – původní funkcionalita

Stav 1 – snímání v režimu Start Stop (Start výroby, Stop výroby) – přípravný čas je nulový

Stav 2 – snímání v režimu Start Start Stop (Start přípravy, Start výroby=Stop přípravy, Stop výroby)

 

Aplikace zajistí, aby obsluha nemohla zadat další start operace, pokud není dokončena předchozí operace výrobního příkazu pro tohoto pracovníka. Rozhodovací funkce je primárně realizována v ON-LINE režimu na serveru. Pokud není z jakéhokoliv důvodu aktuálně dostupná WiFi síť, je na tuto skutečnost obsluha upozorněna a může se rozhodnout, zda pracovat v OFF-LINE režimu, nebo data odeslat až bude WiFi k dispozici.

 

Dalším rozšířením stávající funkcionality typového řešení Production je sledování tzv. Korekcí časů, které úzce souvisí se skutečným časem kalkulace zakázky. Korekce časů se sledují na úrovni zadávání délky trvání činností, které přímo či nepřímo souvisí s odváděním výroby a čas potřebný k dokončení zakázky prodlužují. Tyto korekce lze zařadit do dvou podmnožin typů takto: 

- korekce související s výrobou zakázky (seřizování, údržba, oprava stroje apod.)

- korekce nesouvisející s výrobou zakázky (přerušení práce, přestávka, odvolání na jinou činnost apod.)

 

Praktický přínos:

Rozšíření sběru dat při odvádění výroby o sledování start a stop časů a tím dosažení zadávání skutečných časů odvádění konkrétních zakázek. V konečném důsledku potom zpřesnění evidence výrobních činností a vyhodnocení efektivity celého výrobního procesu.

 
zpět na historii


design email: info@fask.cz
design

FASK, spol. s.r.o. - čárové kódy, správa a údržba informačních systémů, vývoj software.

  (c) Edited by N.E.S.P.I.
[CNW:Counter]