Úvod  |  Novinky  |  Řešení  |  Produkty  |  Reference  |  Partneři  |  Servis  |  Práce  |  Kontakt
design
menu design design
design
design
design
informace o firmě design design
design

FASK, spol. s r.o.

Sídlo firmy:
Konopná 12
617 00 BRNO - Komárov

Fakturační adresa:
Kulkova 14
614 00 BRNO - Maloměřice


IČ:63489040
DIČ:CZ63489040
Registrace plátce DPH

Společnost je registrována v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod číslem C21624

Novinkydesign   
design
02/2016 Rozšíření polohovaných skladů o autonomní lokační mechanismus

Aplikace funkcionality “polohování“ umožňuje efektivně využít skladovací prostory a současně navigovat obsluhu/skladový personál do míst uložení zboží (materiálu). Eliminuje se tak podmínka detailní znalosti konkrétní polohy skladových položek ze strany obsluhy. Označení lokace přímo intuitivně napovídá skladovou polohu (ulička, regál apod.)

 

Tím dochází ke zefektivní práce skladníků ve smyslu času expedice při výdeji, naskladnění při příjmu případně při přesunech zboží (materiálu) i inventury.

 

Je možnost využití pomocných lokací  například „příjmová“, „expediční“. Dále například využití nápovědy systému na dotaz KAM? Viz „lokace doporučená“, kterou může obsluha využít/akceptovat nebo zvolit jinou (dle konfiguračního nastavení řešení – co systém umožní respektive co si zákazník přeje, aby systém umožnil a co už ne)

 

Výhodou řešení je možnost aplikace lokačního mechanismu i v případě, že Informační systém, který je používaný zákazníkem nepodporuje/nepoužívá vazbu skladů, položek a lokací. Evidence vazeb skladů, položek a lokací je vedena “mimo“ informační systém, ale současně je kdykoliv on-line dostupná v případě potřeby (příjem/výdej apod.) 

 

Nic nebrání použití nabízeného řešení i v případě, kdy stávající Informační systém s lokacemi pracuje nebo je podporuje. Naopak se výsledný efekt může znásobit.

 

On-line mechanismus ukládání lokačních pohybů

 

Lokační mechanismus se skládá ze tří tabulek:

 

Aktuální stav skladu (obsahuje aktuální množství materiálu na skladu).Tabulka obsahuje například tyto prvky:

 

-         ID materiálu – označení zboží     

 

-         Množství     – přijaté množství položky

 

-         ID skladu    – sklad, na kterém je materiál umístěn

 

-         ID lokace    – lokace, kam se bude zboží uskladňovat

 

-         Šarže         – šarže materiálu (pokud se materiál

                             sleduje na šarže)

 

Historie pohybů obsahuje veškeré pohyby, které nastaly. Tabulka obsahuje např. prvky:

 

-         ID záznamu                – pořadové číslo záznamu   

 

-         ID materiálu               – označení zboží     

 

-         Množství                    – množství položky

 

-         Typ                           – typ pohybu (příjem/výdej)

 

-         ID zdrojového skladu – sklad, na který se materiál přijímá v 

          případě příjmu/sklad, ze kterého se materiál vydává v případě

          výdeje

 

-         ID cílového skladu     – sklad, na který se zboží převádí

 

-         ID zdrojové lokace    – lokace, na kterou se materiál přijímá v

          případě příjmu/lokace, ze které se materiál vydává v případě

          výdeje

 

-         ID cílové lokace        – lokace, na kterou se materiál převádí

 

-         Šarže                       – šarže materiálu (pokud se materiál

                                          sleduje na šarže)

 

-         Datum události          – datum, kdy tato událost nastala

 

Mapa skladu - jedná se o číselník veškerých lokací, které jsou ve skladu/skladech.

 

-         ID skladu          – sklad, na kterém je materiál umístěn

 

-         ID lokace          – lokace, kam se bude zboží uskladňovat

 

-         typ lokace         – typ lokace

 

-         příjmová lokace – určení, zdali se jedná o příjmovou lokaci

 

Dále záznam o pohybu zboží/materiálu obsahuje – uživatele (uživatel, operaci provedl), číslo dokladu, ID terminálu (označení čtečky/terminálu, se kterým se operace provedla).

 

Modul příjem byl rozšířen o možnost automaticky zaznamenávat pohyby zboží na jednotlivé lokace a sklady.

 

Úpravy modulů výdeje a lokace 

-         rozšíření o práci se šaržemi

 

-         při zadávání lokace je přidána možnost zobrazení

          doporučených lokací včetně množství na dané lokaci

 

Úpravy modulů prodeje 

-         rozšíření o práci s cílovým skladem

 

-          v rámci prodejního modulu je možné provádět nad lokačním

           mechanismem příjmy, výdeje, převody
zpět na historii


design email: info@fask.cz
design

FASK, spol. s.r.o. - čárové kódy, správa a údržba informačních systémů, vývoj software.

  (c) Edited by N.E.S.P.I.
[CNW:Counter]