Úvod  |  Novinky  |  Řešení  |  Produkty  |  Reference  |  Partneři  |  Servis  |  Práce  |  Kontakt
design
menu design design
design
design
design
informace o firmě design design
design

FASK, spol. s r.o.

Sídlo firmy:
Konopná 12
617 00 BRNO - Komárov

Fakturační adresa:
Kulkova 14
614 00 BRNO - Maloměřice


IČ:63489040
DIČ:CZ63489040
Registrace plátce DPH

Společnost je registrována v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod číslem C21624

Novinkydesign   
design
08/2015 Rozšíření sběru dat o focení z vozidla i terénu

Zákaznické řešení, je určeno pro mobilní sběr dat, bylo rozšířeno o podporu tzv. „vzdáleného ovládání“ digitálního fotoaparátu, připojeného k Notebooku pomocí USB kabelu.

Tato nová funkcionalita umožňuje:
- pořízení snímku a jeho přenosu do Notebooku a na server
- automatické focení „dle nastavené vzdálenosti mezi snímky“
- vynucené focení dle příkazu/potřeby obsluhy
- následné doplnění snímku o další údaje do Exif (Metadata snímku)
- aktuálně řešeno, pro fotoaparáty Canon

Praktický přínos:
Zvýšení efektivity a nížení pracnosti pracovníků obsluhy zařízení, potažmo automatického systému.

Následuje tradiční přehled rozšíření funkcionality MST v měsíci srpnu 2015:

MST - obecně
HW  - změna referencí na Motorola EMDK v2.9
IS    - přidán Fask.MosuleS4SSQL provider

MST - Modul příjem:
- konfigurační možnost zobrazení dialogu pro zadání/nezadání skladu, při generování dávky
- konfigurační možnost, pro automatické otevření dávky ihned po stažení (momentálně se automaticky neotevře, pokud se dá „Zpracuj dávku“ a na disku zapne nejsou -> proběhne stažení)
- konfigurační možnost, pro focení, při zpracování dávky (jako název souboru se používá SELRNUM_X, kde X je číslo od jedné výš)... fotky se zatím neodesílají
- přidáno volání on-line metody, pro generování čísla palety(nahradí se zadané SERLTNUM) - možnost konfigurace zapnout/vypnout
- přidání volání on-line metody, pro ověření lokace - možnost konfigurace zapnout(vypnout
- vytvořen formulář PříjemVýběrLokaceList, pro načtení doporučených lokací ze serveru a následný možný výběr
- do on-line metody, pro ověření lokace se posílá itemnmbr
- procedura, pro on-line kontrolu lokace navrací 3 různé stavy ( 0- vše OK, 1 - porušeno doporučené pořadí, možnost pokračovat, jinak není možné pokračovat)
- přidáno volání událostí obsluhy, při porušení pořadí doporučné lokace
- v seznamu doporučených lokací, je možnos na snímat i lokaci, která není v číselníku (a tak jí zvolit) ... pokud je zapnuté on-line ověření, tak proběhne
- možnost konfiguračního zapnutí/vypnutí ověřování šarže se seznamem předloh
- vytvořen formulář PrijemNerealizovatelnePrijemkyList, pro zobrazení pro nerealizovaných příjemek (volá se on-line funkce)
- přidaná konfigurační možnost po sejmutí CK v listu příjemek (pokud příjemka nebyla nalezena) vygenerovat a stáhnou danou příjemku (po potvrzení uživatelem)
- vytvořená on-line funkce On-line_GetDoporuceneLokace, pro vrácení seznamu doporučených lokací (web.config - „Prijem_GetLokace_Action“)
- úpravy on-line funkce, pro generování šarže a ověření lokace
- procedura, pro on-line kontrolu lokace přijímá Itemnmbr
- vytvořená on-line funkce, pro návrat seznamu nerealizovaných příjemek

MST - Modul Prodej/Volný pohyb, dle číselníku a typu dokladu/pohybu
- 095 (zboží rozšířeno o sloupec SERLTNUM
- CZMST_DI rozšířeno o sloupec LOCNCODEDEST
- struktury 092 rozšířeno o:
  [SK_ID] [varchav] (20) NULL,           -- !!použít místo LOCNCODE!!
 [cfg_lokace] [tinyint] NULL,              -- zadávat zdrojovou/cílovou lokaci
  [cfg_lokace_ciselnik] [tinyint] NULL,  -- opřít zadávání lokací o číselník lokací
  [cfg_lokace_dest] [tinyint] NULL,     -- požadovat zadání cílové lokace (1-ano, 0-ne)
- přidání volání on-line metody, pro ověření lokace
- přidání volání on-line metody, pro návrat doporučených lokací (vrátí pouze seznam, jinak se s nimi zatím nepracuje)
- přidaná možnost zadání cílové lokace (locncodedest)
- přidaná možnost vyhledávání podle šarže v tabulce 095         
- přidán ProdejVydejPaletyList formulář, pro zobrazení seznamu doporučených lokací palet, který vrací procedura na server
- ProdejVydejPaletyList si již pamatuje uspořádání sloupců
- ProdejVydejPaletyList přidáno volání on-line funkce, pro ověření šarže (možno konfigurace vypnout)
- přidáno volání on-line funkcí, pro ověření lokace, návratu doporučených lokací palet, návratu doporučených palet
- po výběru doporučené palet, probíhá předvyplnění  šarže, lokace a množství
- do on-line metody, pro ověření lokace se posílá itemnmbr
- oprava, kdy se při zadávání cílové lokace posílala do on-line funkce, pro ověření lokace zdrojová lokace
- zdrojová lokace se již nepředvyplňuje
- přidaná konfigurační možnost on-line ověření doporučené a cíloví lokace
Tabulka CZMST092 rozšířena o:
  [cfg_onl_dop_pal] [tinyint] NULL        -- zobrazovat seznam doporučených palet
  [cfg_onl_over_lokace] [tinyint] NULL  -– on-line ověření zdrojové lokace
  [cfg_onl_over_dest] [tinyint] NULL     -- on-line ověření cílové lokace
- v seznamu doporučených lokací je možnost zadání lokace, která není v seznamu
- pokud čárová kód není nalezen v seznamu doporučených palet, tak je zobrazeno upozornění, ale je možné pokračovat (dojde k předvyplnění šarže)
- úprava předvyplňování lokace, množství a šarže po výběru palety ze seznamu doporučených palet
- úpravy on-line funkcí, pro ověřování lokace a seznamu doporučených lokací
- procedura, pro on-line kontrolu lokací přijímá Itemnmbr
- tabulka CZMST092 rozšířena o sloupec:
  [cfg_onl_dop_pal] [tinyint] NULL               + uprava datasetu
  [cfg_onl_over_lokace] [tinyint] NULL         + uprava datasetu
  [cfg_onl_over_lokace_dest] [tinyint] NULL  + uprava datasetu

MST - Modul Servis:
- ServisDynamickáTabulka - scanner se již vypíná při sejmutí kódu pouze u jedné položky a ukončování formulace

MST W Servis:

Příjem
- vytvořena on-line funkce, pro generování šarže (web.config - „Prijem_GenerateSerltnum_Action“)
- vytvořena on-line funkce, pro ověření lokace (web.config - „Prodej_OverLokaci_Action“). V případě najití vhodnější lokace jí vrací
- vytvořena on-line funkce, pro návrat seznamu doporučených lokací (web.config - „Prodej_GetLokaci_Action“). V případě najití vhodnější lokace jí vrátí.
zpět na historii


design email: info@fask.cz
design

FASK, spol. s.r.o. - čárové kódy, správa a údržba informačních systémů, vývoj software.

  (c) Edited by N.E.S.P.I.
[CNW:Counter]