Úvod  |  Novinky  |  Řešení  |  Produkty  |  Reference  |  Partneři  |  Servis  |  Práce  |  Kontakt
design
menu design design
design
design
design
informace o firmě design design
design

FASK, spol. s r.o.

Sídlo firmy:
Konopná 12
617 00 BRNO - Komárov

Fakturační adresa:
Kulkova 14
614 00 BRNO - Maloměřice


IČ:63489040
DIČ:CZ63489040
Registrace plátce DPH

Společnost je registrována v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod číslem C21624

Novinkydesign   
design
09/2015 Rozšíření stávající funkcionality focení v systému MST

Umožňuje pořízení obrazového záznamu, např. v rámci procesu příjmů zboží (možnost okamžitého/současného pořízení fotodokumentace původní písemnosti, štítku dodavatele apod). Dále je možno využít k nafocení poškozeného zboží/materiálu, což je stejně tak možno využít v rámci Servisního modulu k nafocení bouraného vozidla, umístění náhradního dílu v celku apod. Způsobů využití by se jistě našlo ještě mnohem více.

- toto rozšíření je možné použít u všech hadwarových zařízení (mobilních terminálů, PDA, EDA, tabletů atd.), které jsou vybaveny snímačem obrazu (imager, fotoaparát apod.)

- obraz se odesílá na Server, kde je možné jej dále zpracovávat, dle specifických potřeb zákazníka.

Praktický přínos

Jak plyne z výše uvedeného popisu, funkcionalita umožňuje v plné šíři využít harwarové vybavení používaných zařízení  (mobil+fotoaparát+počítač). A to v rámci procesu (příjem/výdej). Přiřazení a odeslání/uložení fotodokumentace probíhá automaticky a je vždy zaručená jednoznačnost identifikace (přiřazení ke „správným“ položkám) bez nutnosti další vizuální kontroly, přehrávání souboru z digifotoaparátu apod.


Následuje tradiční přehled rozšíření funkcionality MST v měsíci září 2015:

MST - Modul Příjem:
- přidána tabulka CZMST_PI_F uchovávající návrhy fotografii a GUID záznamu ke kterému patří + rozšíření datasetu.
- při vrácení dávky se mažou fotky a data z CZMST_PI-F (po úspěšném odeslání)
- při mazání nasnímaných dat dochází ke smazání fotek a dat z CZMST_PI-F
- přidána možnost konfigurace zapnutí/vypnutí tisku všech předloh při otevření dávky
- pokud je zapnuté focení a mažou se data z CZMST_PI, dojde také k odstranění dat z CZMST_PI-F a souvisejících fotek.
- oprava, kdy nedocházelo k automatickému otevření dávky v případě, že terminál neobsahoval žádnou staženou dávku
- rozšíření o možnost zadání skladu před otevřením příjemk (konfigurace možno zapnout/vypnout)
- rozšíření o možnost „Pouze jeden sklad na dávku“
- online metodam Online_OverLokace, Online_GetPalety se posílá ID skladu.
- menší úpravy, při odesílání fotek
- úpravy práce se skladem v seznamu položek
- při zalohování se zobrazuje ID skladu
- u zálohování byly přidány klávesové zkratky mezi položkami s nezadatlnou lokací a všemi položkami
- přidána konfigurační možnost kontrolovat, zda-li jsou vyplněny veškeré lokace v příjemce (kontrola probíhá, při odeslání příjemky)

MST - Modul Prodej/Volný pohyb dle číselníku a typu dokladu/pohybu:
- přidána konfigurac, možnost stáhnutí číselník zboží (bez dotazu na export) před výběrem dávky
- pokud se sleduje pouze množství (CZ_SerNum_Track = 0) a jsou zapnuté doporučené palety, dochází již k předvyplnění množství
- přidány kontroly na NULL u cfg_onl_dop-pal na místech, kde chyběli
- online metodam Online_GetDoporučnéLokace, Online_OverLokace, Online_GenerateSerltnum se posílá ID skladu
- pokud není nalezena položka při zalokování dle č´šarže, proběhne vyhledání podle čárového kódu
- oprava nezobrazování scrollbaru, při zalokování
- přidáno zobrazení aktuální lokace do výpisu zalokování
- přidaná klávesová zkratka na zalokování (F7)
- při výběru palety se zobrazuje ID skladu (toto ID skladu se momentálně nepředává do výstupních dat czmst_di)
- pokud je konfigurací vyplněno SkladID a jsou povoleny sklady, dojde při otevření dávky k vyhledání požadovaného skladu (s tímto skladem se nadále nude pracovat a jeho ID se bude odesílat k procedurám a do výstupních dat)
- konfigurační možnost filtr na sklad se nové stará o filtr

MST W Server:
Příjem
- DetailItem prijímá „serltnum“
- S4SSql provider rozšířen o možnost načtení detailu položky (kvůli tisku)
- přidána nová tabulka CZMST_PI_F pro informace i pořízených fotografiích + rozšíření datasetu a providera S4SSql
- online_GetDoporucené Lokace, online_OverLokace, Online_GenerateSerltnum přijímají ID skladu (zatím se nevyužívá)
- oprava, kdy docházelo k chybě, pokud se vracela přájemka, která nebyla ani jednou otevřená (SqlProvider a S4SSql Provider)
- procedůrám Prodej_OverLokaci_Action, Prodej_GetLokaci_Action se posílá ID skladu (pokud se vrací select, tak se i vrací)

Prodej(Volby dle číselníku a typu dokladu/pohybu):
- Online_OverLokace, Online_GetPalety přijímají ID skladu (zatím se nevyužívá)
- procedůrám Příjem_GetDoporuceneLokace_Action, Prijem_OverLokaci_Action, Prijem_GenetaSerltnum_Action se posílá ID skladu (pokud vrací select, tak se i vrací)

MST W Print Server:
- přidaná knihovna ZXing pro generování QR kódu (dokáže také jiné kódy)
- tvorba interface Fask.BarCodeGraphics.ZPL_Zxing (provider se nastavuje v web.config´pod klíčrm „Provider.Graphics“
- šablona vygenerovaného QR kódu musí být ve formátu:
  #typ, souradnice x, souradnice y, sirka, vyska, pootoceni,   $nahrazena_data$# - typ - momentálně může být pouze QR
- dataset tisku hlavičkový v soupisu rozšířen o QTYPACK a QTYSHPPDMJ
zpět na historii


design email: info@fask.cz
design

FASK, spol. s.r.o. - čárové kódy, správa a údržba informačních systémů, vývoj software.

  (c) Edited by N.E.S.P.I.
[CNW:Counter]