Úvod  |  Novinky  |  Řešení  |  Produkty  |  Reference  |  Partneři  |  Servis  |  Práce  |  Kontakt
design
menu design design
design
design
design
informace o firmě design design
design

FASK, spol. s r.o.

Sídlo firmy:
Konopná 12
617 00 BRNO - Komárov

Fakturační adresa:
Kulkova 14
614 00 BRNO - Maloměřice


IČ:63489040
DIČ:CZ63489040
Registrace plátce DPH

Společnost je registrována v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod číslem C21624

Novinkydesign   
design
04a/2013 Rozšíření stávajícího typového řešení MST_W - modul Výdej a Tisk paletových lístků

[verze MST_W "3.44/3.45"]
Vydej

- doplněn dotaz na tisk pal. lístku při otevření dávky. Dávka je kompletní při potvrzení odeslání bez otevření dávky

- přidána možnost slučování dávek, rozšířeny hlavičky

- přidána možnost hromadného výdeje položek (konfiguracne)

- přidána možnost výběru tiskárny dokladů před odesláním dávky

Popis řešení:
Po načtení první dávky (sekce zakázky) do mobilního terminálu obsluha vyzvána, aby zvolila další režim a to dialogem: „Sloučení ANO-NE“. Pokud operátor zvolí NE, program pokračuje shodnou funkcionalitou jako v současnosti. Pokud zvolí ANO, dojde k vyvolání výběru další dávky (sekce zakázky) a to pro stejnou sekci jako v předchozí zakázce (např. Dveře výtahu) . Tímto způsobem program pokračuje, dokud obsluha nezvolí v dialogu NE (dále neslučovat).
Pokud obsluha načte pomocí čárového kódu (dále ČK) nebo zadáním z klávesnice materiál, zobrazí se seznam v němž bude tolik řádků, kolikrát se daná položka objevuje ve sloučeném požadavku na výdej. Operátor si může ručně zvolit konkrétní zakázku a vydat pouze zvolený řádek ze seznamu. Pokud chce vykrývat další materiál, opět načte ČK a pokračuje, dokud neukončí výdej.
V seznamu viz Z2 přibude nová funkce, která vyvolá dialog „Hromadné plnění“. V tomto dialogu vysčítá pro zvolenou položku celkový požadavek (součet dosud nevydaného množství pro daný ČK) a žádá si zadání množství. Zadané množství je poté postupně vykryto do seznamu zakázek a to podle prvku DexRowId, který reprezentuje doporučený postup vydávání generovaný informačním systémem do datové předlohy pro mobilní terminály (tímto způsobem může algoritmus vydávání ovlivnit například nastavení parametrů výdeje v ERP). V případě, že dojde k zadání hodnoty nižší, než je celkový požadovaný výdej, jsou zakázky s vyšším DexRowId nedokryty. V případě, že dojde k zadání množství většího, je poslední položka dle DexRowId přeplněna.
Úprava/rozšíření grafické podoby/možností aplikace MST_W

- podpora HW s menším displejem a menším počtem tlačítek/kláves - ovládání šipkami, tabulátorem apod. - je rychlejší, uživatelsky flexibilnější.

- přidáno do všecj MST_W n do všech MST modulů...
zpět na historii


design email: info@fask.cz
design

FASK, spol. s.r.o. - čárové kódy, správa a údržba informačních systémů, vývoj software.

  (c) Edited by N.E.S.P.I.
[CNW:Counter]