Úvod  |  Novinky  |  Řešení  |  Produkty  |  Reference  |  Partneři  |  Servis  |  Práce  |  Kontakt
design
menu design design
design
design
design
informace o firmě design design
design

FASK, spol. s r.o.

Sídlo firmy:
Konopná 12
617 00 BRNO - Komárov

Fakturační adresa:
Kulkova 14
614 00 BRNO - Maloměřice


IČ:63489040
DIČ:CZ63489040
Registrace plátce DPH

Společnost je registrována v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod číslem C21624

Novinkydesign   
design
01/2017 Výroba - Evidence vyrobeného zboží a paletizace

Aplikace "Evidence vyrobeného zboží a paletizace" je určena pro jednoduché výroby, kde je potřeba zajistit evidenci hotových výrobků a polotovarů.
Je prvním stupněm systému "Production - třída: Podle sortimentu".

Stupně:

 1. "Evidence vyrobeného zboží a paletizace" tedy řízená evidence hotové výroby, její paletizace a vážení palet 
 2. "Production - Nakládka palet" tedy příprava palet k přepravě a předávka řidiči s generování přepravních listů
 3. "Production - Kontrola a zaskladnění" tedy kontrola převozu podle konfigurace paletová, položková, hmotnostní a naskladnění v centrálních skladech

Stupně 2. a 3. budou popsány v následujících infonews.

Pro práci v terénu jsou využity jak mobilní terminály, tak tablety i PC a je zcela samostatnou evidencí. 
Aplikace je napojena na provozní informační systém podniku (ERP) a funguje jako jeho nadstavba pro řízený sběr dat v terénu.
Využívá číselníky ERP - zboží, popřípadě výrobní zakázky a na jeho výstupu jsou příjemky ve skladech informačního systému.

V současnosti napojené systémy:

 • ABRA
 • BYZNYS
 • Helios
 • Inside
 • Pohoda
 • SB KOMPLET
 • S4S
 • Vario
 • Winklasik

Požadavky:

 • Nahradit stávající papírovou evidenci elektronickou formou – odstranit chybovost, ulehčit práci operátorů i přepis do ERP
 • Zajistit jednoznačným způsobem evidenci, aby bylo zřejmé, kde se výrobek nachází, kdo a kdy ho odvedl, paletizoval, přepravoval, kontroloval a zaskladnil 
 • Propojit systém na stávající SW pro evidenci příjmů a výdejů přepravovaných výrobků
 • Zajistit jednoznačnost a auditovatelnost jednotlivých pohybů
 • Zajistit monitorování stavu přepravních jednotek (např.boxů)
 • Sledování šarží a výrobních čísel  výrobků
 • Generování paletových lístků v normě SSCC z terénu
 • Generování přepravních listů z terénu
 • Automatizace vážení
 • Rozšíření o využití váhových kódů výrobků

"Evidence vyrobeného zboží a paletizace" - postup práce:

 • Z ERP jsou načítány nebo ručně zadány číselníky pracovníků, sortimentu, zakázek, vozidel
 • Pracovník posledního odváděcího pracoviště výroby nebo pracovník balení snímá vyrobené výrobky a jejich šarže
 • U zboží vedeného na výrobní čísla lze snímat i dodatečné parametry jako je například provedení, softwarová verze nebo různé parametry zařízení
 • U výrobků evidovaných na hmotnost se využívá váhových kódů a to variantně z výrobku nebo za přepravní jednotku
 • Lze využít balících podjednotek například boxů, košů nebo přepravek
 • Pracovník balení sestavuje palety z výrobků nebo balících podjednotek a vybavuje palety SSCC paletovými lístky
 • Součástí paletizace může být zadání hmotnosti nebo načtení hmotnosti z tenzometrické váhy
 • Paletizace lze provádět přímo při ukončování výroby, nebo jako samostatný následný proceszpět na historii


design email: info@fask.cz
design

FASK, spol. s.r.o. - čárové kódy, správa a údržba informačních systémů, vývoj software.

  (c) Edited by N.E.S.P.I.
[CNW:Counter]